Regulamin PMnO 2017

Regulamin PMnO, Regulamin MP PMnO
wersja pdf

I. Cel:

 1. Celem Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (zwanym dalej PMnO) jest:

– wyłonienie najlepszych zawodników w PMnO w danym sezonie,
– uatrakcyjnienie współzawodnictwa w Pieszych Maratonach na Orientację,
– promocja Pieszych Maratonów na Orientację w różnych środowiskach.

 

II. Organizator:

 1. Organizatorem PMnO jest Komitet Organizacyjny PMnO składający się ze wszystkich organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO. Komitet powołuje Kapitułę PMnO oraz Sędziego Głównego PMnO.
 2. Kapituła PMnO składa się z 4 osób – 2 organizatorów maratonów, 2 uczestników maratonów oraz wybieranego spośród nich Sędziego Głównego. Członkowie Kapituły PMnO pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny ma 2 głosy.
 4. Zarówno organizatorzy jak i zawodnicy mają prawo zgłaszać swoje kandydatury do Kapituły. Członków Kapituły, spośród organizatorów, wybierają organizatorzy poprzez głosowanie, również w przypadku zawodników obowiązuje ta sama zasada.
 5. Członkowie Kapituły są powołani do 31.12.2020r.
 6. Odwołanie członka Kapituły odbywa się wniosek samego zainteresowanego lub przez głosowanie, na wniosek jednego z organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO lub innego członka Kapituły.
 7. Kapituła zajmuje się nadzorem nad organizowanymi w sezonie zawodami należącymi do PMnO, rozstrzyganiem spraw spornych, organizacją cyklu zawodów w kolejnym sezonie, przyznawaniem praw do organizacji Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 

III. Terminy:

 1. PMnO w 2017 roku rozgrywany jest podczas następujących imprez:
Lp. Nazwa Data Lokalizacja Dystans Waga
1 Ełcka Zmarzlina 6-7 stycznia 2017 Ełk 50km 100km 50 100
2 Rajd 4 Żywiołów 21 stycznia 2017 Bydlin – Gmina Klucze 50km 25
3 Śnieżne Konwalie 28 stycznia 2017 woj.  lubuskie 50km 50
4 Ice Adventure Race 4-5 lutego 2017 Szaflary 50km 100km 20 80
5 Skorpion 17-18 lutego 2017 Roztocze 50km 100km 50 100
6 Rajd Liczyrzepy 25 lutego 2017 woj. dolnośląskie 50km 20
7 Złoto dla Zuchwałych 12 marca 2017 Kujawsko-Pomorskie 50km 25
8 Rajd Dolnego Sanu MP100km 17-19 marca 2017 Podkarpackie 50km 100km 50 100
9 Róża Wiatrów 25 marca 2017 Puszcza Zielonka, woj. wielkopolskie 50km 25
10 Wiosenne 360 1 kwietnia 2017 Warszawa, okolice 50km 20
11 Nadwiślański MnO 7-8 kwietnia 2017 Rudzica 50km 100km 25 80
12 Harpagan 53 21-22 kwietnia 2017 Cewice 50km 100km 25 100
13 Rudawska Wyrypa 28-30 kwietnia 2017 Rudawy Janowickie 50km 100km 25 100
14 Dusiołek Górski 6 maja 2017 Wiśniowa koło Dobczyc 50km 25
15 DyMnO 13 maja 2017 Mazowsze Płn. 8h 50
16 Rajd Liczyrzepy 20 maja 2017 woj. dolnośląskie 50km 20
17 Kierat 26-27 maja 2017 Słopnice (pow. limanowski) 100km 100
18 XV Borowiacki MnO / 05 Pomorski Rogaining 27-28 maja 2017 woj. pomorskie 8h 20
19 Roztoczańska 13 3 czerwca 2017 Roztocze północne 8h 25
20 Mazurskie Tropy MP50km 10 czerwca 2017 Mazury 50km 50
21 Rajd 4 Żywiołów 17 czerwca 2017 Klucze – Gmina Klucze 50km 20
22 Grassor 24-25 czerwca 2017 zachodniopomorskie 50km 100km 50 100
23 Pazur Gryfa 1 lipca 2017 Biesowice 50km 25
24 Jaszczur – Kresowe Bagna 8 lipca 2017 Polesie 50km 20
25 Szaga 14-16 lipca 2017 woj. wielkopolskie 50km 100km 20 80
26 Świętokrzyska Jatka 22 lipca 2017 Czarnocin 50km 20
27 Czarna Cobra 29 lipca 2017 powiat koszaliński 50km 25
28 Orientiada 5 sierpnia 2017 Mrozy – Powiat Miński 50km 20
29 Vestigia 12 sierpnia 2017 Województwo Pomorskie 50km 20
30 Sudecka Wyrypa 18-19 sierpnia 2017 Jelenia Góra 50km 100km 50 100
31 Maczuga Stolema 26 sierpnia 2017 Gmina Główczyce 50km 20
32 Abentojra 2 września 2017 warmińsko-mazurskie 50km 25
33 Mordownik 9 września 2017 Małopolska 50km 50
34 Oriento Expresso 16 września 2017 woj. wielkopolskie 50km 25
35 XIII Rajd z Kompasem 23-24 września 2017 Gmina Lipusz 50km 25
36 Kaczawska Wyrypa 29 września – 1 października 2017 Góry Kaczawskie 50km 100km 50 100
37 Jurajska Jatka 7 października 2017 Olsztyn Jurajski 50km 25
38 Jesienne 360 14 października 2017 Siedlce i okolice 50km 20
39 Harpagan 54 20-21 października 2017 woj. pomorskie 50km 100km 50 100
40 Olędry 28 października 2017 Jastrzębsko Stare 8h 20
41 Azymut Orient 4 listopada 2017 Kujawsko-Pomorskie 50km 20
42 Nocny Marek 18-19 listopada 2017 Puszcza Bydgoska 8h 20
43 Wilga Orient 2-3 grudnia 2017 Pojezierze Poznańskie 50km 25
44 Nocna Masakra 16-17 grudnia 2017 woj. lubuskie 50km 100km 50 100
Razem  maratonów W=50 i W=100 12 11
Razem  maratonów W=25 16
Razem  maratonów W=20 i W=80 16 3
Razem 43 14

 

 1. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO na dystansie 100km nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie.
 2. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO na dystansie 50km nie mogą być krótsze niż 1 tydzień.
 3. W przypadku gdy organizator przesunie termin swojej imprezy, Kapituła podejmie decyzję o pozostawieniu lub wycofaniu danej imprezy z PMnO.

 

IV. Uczestnictwo i kategorie startowe:

 1. Prawo uczestnictwa w PMnO mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PMnO.
 2. Zawodnicy w klasyfikacji PMnO dzieleni są na następujące kategorie startowe:

 

Kategoria startowa uwagi
opis symbol
Kobiety 50km K50 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety 100km K100 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni 50km M50 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 50km MW50 od 50 lat włącznie
Mężczyźni 100km M100 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 100km MW100 od 50 lat włącznie

 

 1. Podział na kategorie startowe jest stosowany wobec wszystkich zawodów zaliczanych do klasyfikacji PMnO, niezależnie od tego, czy regulamin zawodów taki podział przewiduje, z uwzględnieniem dystansu na jakim dane zawody się odbywają.
 2. Do kategorii MW50 i MW100 zalicza się osoby, które w 2017r. ukończą 50 rok życia.

 

V. Klasyfikacja i punktacja:

 1. Poszczególne zawody PMnO dla danego dystansu są rozgrywane na trasie o tej samej trudności i usytuowaniu PK i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową.
 2. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w PMnO w danej kategorii za dane zawody jest klasyfikacja końcowa zawodów, uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od kategorii startowej oraz startu indywidualnego czy też zespołowego.
 3. Punkty do klasyfikacji PMnO nalicza się wszystkim sklasyfikowanym zawodnikom biorących udział w danym maratonie.
 4. Do klasyfikacji PMnO zalicza się jedynie trasy piesze! Punktów nie dostają zawodnicy startujący na tzw. trasach mieszanych.
 5. Punkty do klasyfikacji PMnO naliczane będą na podstawie wyników oficjalnych, jeśli takowe nie pojawią się na stronie organizatora danego maratonu w przeciągu 2 tygodni od zakończenia zawodów, to podstawą do naliczenia punktów będą wyniki nieoficjalne.
 6. Do klasyfikacji PMnO sumowanych jest dla kategorii:

K100 – 5 najlepszych wyników danej zawodniczki w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na dystansie 100km.

M100, MW100 – 6 najlepszych wyników danego zawodnika w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na danym dystansie,

K50, M50 i MW50 – 7 najlepszych wyników danego zawodnika w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na danym dystansie,

 1. Wynik z maratonów o wadze W=25 lub W=20, w klasyfikacji generalnej PMnO, jest traktowany jako poł wyniku. Przy czym do klasyfikacji generalnej PMnO może być uwzględnione maksymalnie 8 takich połówkowych wyników.
 2. Liczba punktów do klasyfikacji PMnO zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PMnO jest obliczana na podstawie: uzyskanego przez niego czasu, liczby punktów przeliczeniowych, liczby punktów karnych, liczby zaliczonych punktów kontrolnych oraz pokonanego dystansu w zależności od charakteru klasyfikacji końcowej danych zawodów.
 3. Punkty do klasyfikacji PMnO dla każdego zawodnika z danych zawodów są liczone wg klasyfikacji „OPEN” po czym następuje podział wyników na odpowiednie kategorie startowe.
 4. Podstawą do obliczenia punktów za dany maraton na danym dystansie jest najlepszy wynik uzyskany na trasie danego maratonu bez względu na kategorię startową zawodnika.
 5. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja kategorii K50, dla której podstawą obliczenia wyników będzie najlepszy wynik zawodniczki z kategorii K50.
 6. Punkty do klasyfikacji PMnO za dany maraton przyznaje się każdemu zawodnikowi według wzorów:

a. Dla klasyfikacji, w której występuje czas:

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(An/An-1)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla An-1>An przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

b. Dla klasyfikacji wg czasu:

An/An-1=1

 

c. Dla klasyfikacji wg pokonanych kilometrów i czasu:

An=kmn

An-1=kmn-1

 

d. Dla klasyfikacji wg punktów przeliczeniowych i czasu:

An=ppn

An-1=ppn-1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

e. Dla klasyfikacji wg ilości zdobytych punktów kontrolnych i czasu:

An=PKn

An-1=PKn-1

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

W – waga dystansu: współczynnik jest określony w punkcie III.1.

An – współczynnik charakteru klasyfikacji zawodów dla danego zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

kmn – dystans pokonany przez zawodnika

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – ilość zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

Dopuszcza się stosowanie innych współczynników An w zależności od charakteru klasyfikacji zawodów.

 

f. Dla klasyfikacji wg punktów karnych i czasu:

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(D+pkn-1)/(D+pkn)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla pkn>pkn-1 przyjmuje się (tn-1/tn)=1

gdzie:

D – współczynnik dystansu: D =50 dla 50km lub D=100 dla 100km

pkn – bezwzględna wartość punktów karnych uzyskanych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

 

 

g. Dla klasyfikacji wg punktów karnych liczonych wg regulaminu InO:

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(pkn-1+B)/(pkn+B) dla n≥2

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

B –  współczynnik czasu dla 100km B=960, dla 50km B=480

pkn – bezwzględna wartość punktów karnych uzyskanych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

 

 1. Do otrzymanego wyniku punktowego dla każdego zawodnika będzie dodawany dodatkowy bonus. Liczba punktów bonusowych jest uzależniona od zajętego miejsca, kategorii zawodów oraz przyznanej Wagi i wynosi odpowiednio:

a. Dla Mistrzostw Polski

I miejsce 6 pkt,
II miejsce 5 pkt,
III miejsce 4 pkt,
IV miejsce 3 pkt,
V miejsce 2 pkt,
VI miejsce 1 pkt,
VII miejsce i dalsze 0 pkt.

b. Dla pozostałych maratonów o Wadze 100, 80 lub 50

I miejsce 3 pkt,
II miejsce 2 pkt,
III miejsce 1 pkt
IV miejsce i dalsze 0 pkt.

c. Dla maratonów o Wadze 25 lub 20

I miejsce 1,5 pkt,
II miejsce 1 pkt,
III miejsce 0,5 pkt
IV miejsce i dalsze 0 pkt.

d. W przypadku gdy co najmniej dwóch zawodników zajmie to samo miejsce, bonus punktowy obliczany jest jako średnia arytmetyczna wg wzoru:

B=∑nn+L-1(Bn)/L
gdzie:
B – liczba punktów bonusowych przyznanych zawodnikom,
Bn – liczba punktów odpowiadających zajętemu miejscu,
n – zajęte miejsce obliczane na podstawie liczby zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem,
L- liczba zawodników, która zajęła miejsce n

 

 1. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PMnO dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.
 3. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji o której mowa w poprzednim punkcie, brana jest pod uwagę liczba zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem.

VI. Nagrody:

 1. Wręczenie Pucharów i dyplomów za sezon 2016 nastąpi podczas zakończenia Rajdu Ełcka Zmarzlina w dniu 7 stycznia 2017. Zawodnicy z miejsc I÷III, dla każdej kategorii w klasyfikacji końcowej PMnO 2016 otrzymają 50% zniżki wpisowego na Rajd Ełcka Zmarzlina 2017.
 2. Dyplomy za sezon 2016 będą wręczane zawodnikom z miejsc 1-20 w każdej kategorii startowej. Dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do 4 dni przed wręczaniem nagród, po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
 3. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PMnO w danej kategorii otrzymują trofea sportowe.
 4. Zawodnicy z miejsc 1-20 w klasyfikacji generalnej PMnO 2017 w danej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy (dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do 4 dni przed wręczaniem nagród, po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym).
 5. Termin i miejsce wręczenia pucharów za 2017r. zostanie podany w oddzielnym komunikacie do dnia 30 listopada 2017r.

 

VII. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne poszczególnych maratonów PMnO pokrywają ich organizatorzy.
 2. Każdy organizator maratonu zobowiązany jest do przekazania Skarbnikowi PMnO 50zł od każdej trasy, która wchodzi do rozgrywek PMnO. Fundusze te przeznaczone zostaną w całości na zakup pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników PMnO oraz utrzymanie domeny pmno.pl.
 3. Skarbnikiem PMnO w 2017 roku jest Daniel Śmieja.

 

 

VIII. Wymogi PMnO 2017:

 1. Za Pieszy Maraton na Orientację uważa się zawody spełniające następujące kryteria:

– dystans maratonu (mierzony po drogach lub ścieżkach lub innych przebieżnych elementach liniowych np. strumyk, granica kultur, nieczynna linia kolejowa) wynosi 50 km lub 100 km dopuszcza się odchylenie długości trasy od określonej w zgłoszeniu do PMnO w granicach +/‑ 5km oraz dopuszcza się maratony o dystansie dłuższym niż 55km pod warunkiem ograniczenia limitu czasu maksymalnie do 8h; przy wyznaczaniu długości trasy maratonu dopuszcza się stosowanie przejścia na azymut, w celu dotarcia do Punktu Kontrolnego, od zlokalizowanych w pobliżu elementów charakterystycznych na mapie i w terenie oraz przez otwarte przestrzenie (np. łąki, nieużytki rolne) i przebieżny las.
– jedynymi dozwolonymi sposobami poruszania się zawodników na całej trasie maratonu są marsz, marszobieg lub bieg,
– trasa maratonu jest wyznaczona w postaci Punktów Kontrolnych (PK), przy czym droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników,
– usytuowanie punktów kontrolnych powinno umożliwiać bezpieczne pokonanie całej trasy przez zawodników,
– jeżeli na trasie są odcinki obowiązkowe, ich łączna długość nie może przekraczać 30% całkowitego dystansu maratonu,
poruszanie się na trasie maratonu z psem jest dozwolone, ale wiąże się z występem zawodnika POZA KLASYFIKACJĄ.

 1. PK są oznaczone w terenie za pomocą lampionów InO (forma płaska) lub BnO (forma przestrzenna), a ich lokalizacja w terenie odpowiada zaznaczeniu na mapie z tolerancją do 2 mm w skali mapy (jednak nie więcej niż 20m).
 2. Do potwierdzenia PK służyć może jedynie perforator bądź system elektronicznego pomiaru czasu. Organizator maratonu ma prawo wymagać wpisania czasu pobytu na PK w odpowiednie pole na karcie startowej. Dopuszcza się stosowanie zasad wynikających z regulaminów Turystycznych Imprez na Orientacje (InO).
 3. W szczególnych przypadkach gdy PK zlokalizowany jest na obiekcie zabytkowym, na którym nie można umieścić lampionu, lub lokalizacja PK jest szczególnie narażona na zerwanie lampionu i przyrządu do potwierdzenia obecności na PK dopuszcza się stosowanie innych metod oznaczenia i weryfikacji pobytu uczestników na PK. Przy czym sposób oznaczenia i weryfikacji obecności na PK musi być jednoznaczny.
 4. Organizator maratonu zobowiązany jest do podania miejsca bazy maratonu oraz harmonogram maratonu (godzina startu, zamknięcia mety, zakończenia itp) najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie może być wcześniejszy niż 7 dni przed startem maratonu lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. W celu uatrakcyjnienia rywalizacji dopuszcza się podanie miejsca startu na kilka godzin przed startem danego maratonu.
 5. Organizator maratonu zobowiązany jest do umożliwienia składania protestów (w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej) przez uczestników w terminie min. 3 dni od ogłoszenia wyników wstępnych, przy czym wyniki oficjalne maratonu powinny zostać opublikowane na stronie www maratonu nie później niż 2 tyg. po zakończeniu maratonu.
 6. Organizator maratonu nie ma prawa pobierać kaucji od wnoszonego przez zawodnika protestu.
 7. W ramach wpisowego organizator maratonu zapewnia startującemu zawodnikowi:

– nocleg w bazie maratonu w standardzie turystycznym lub lepszym,
– posiłek po zakończeniu maratonu,
– kartę startową lub urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu zawodnika na PK i mecie. Za wypożyczenie urządzenia do pomiaru czasu organizator ma prawo ustanowić dodatkową opłatę w kwocie do 20pln oraz kaucje do 200pln,
– mapę z trwale nadrukowanymi PK oraz innymi informacjami umieszczonymi przez organizatora oraz koszulkę zabezpieczającą mapę przed wilgocią. Dopuszcza się zaznaczenie na mapie tylko części PK, które położone są najbliżej bazy maratonu, przy czym Start i Meta muszą być trwale zaznaczone na mapie,
– trofeum dla zwycięzcy maratonu (puchar, statuetka itp) oraz dyplom lub inną pamiątkę uczestnictwa w maratonie (na życzenie zawodnika).

 1. Organizator maratonu ma obowiązek zamieścić, na swojej stronie internetowej, wyniki wstępne do dwóch dni po zakończeniu maratonu. Wyniki ostateczne należy opublikować lub przesłać do Sędziego Głównego, w formacie Excel 2003 (*xls), w terminie do 2 tyg po zakończeniu maratonu. Klasyfikacja ta powinna zawierać wszystkich sklasyfikowanych zawodników wg kategorii „OPEN” dla danego dystansu z podaniem dla każdego zawodnika.

– zajętego miejsca,
– kategorii startowej (K/M),
– imienia,
– nazwiska,
– roku urodzenia,

oraz w zależności od charakteru klasyfikacji zawodników informacji wybranych z poniższych:

– dystansu pokonanego podczas maratonu,
– liczby zaliczonych punktów kontrolnych,
– liczby otrzymanych punktów przeliczeniowych,
– liczby otrzymanych punktów karnych,
– czasu, w którym ten wynik został uzyskany.

 1. Organizator maratonu ma obowiązek opublikować (na stronie www maratonu, w terminie do 1 tyg. po zawodach) wariant przejścia całej trasy spełniający wymogi PMnO. Obowiązek ten nie dotyczy tras rozgrywanych w formie Rogainingu.
 2. Każdy organizator zobowiązany jest to stosowania (w swoich regulaminach, komunikatach, informacjach prasowych, plakatach, ulotkach itp.) ujednoliconego nazewnictwa Tras Pucharowych:

dla dystansu 100km: Trasa Piesza 100km (skrót – TP100),

dla dystansu 50km: Trasa Piesza 50km (skrót – TP50).

 1. Niedotrzymanie przez organizatora maratonu postanowień pkt od 1 do 11 może skutkować obniżeniem Wagi maratonu lub wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 2. Organizatorzy, którzy odwołają maraton powinni na 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu zgłosić taką sytuację Sędziemu Głównemu. Odwołanie maratonu po tym terminie skutkuje wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 3. W przypadku zaistnienia w trakcie maratonu wyjątkowych okoliczności (klęsk żywiołowych, kataklizmów, wojny i innych, które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów lub zagrażają bezpieczeństwu zawodników) organizator maratonu ma prawo do odwołania bądź skrócenia trasy zawodów.
 4. Organizator maratonu ma prawo odwołać trasę pucharową na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli na maraton zgłosiło się (opłaciło wpisowe) mniej niż 10 zawodników.

 

IX. Zgłaszanie maratonów do PMnO na sezon 2018:

 1. Każdy organizator, którego maraton spełnia wymogi PMnO, ma prawo zgłosić swoje zawody do PMnO poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://pmno.pl/
 2. Ostatecznym terminem zgłaszania maratonów oraz opłacenia składki na sezon 2018 jest 30 listopada 2017r., po tym terminie zawody mogą zostać włączone do rozgrywek PMnO jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Ostateczna decyzja należy do Kapituły PMnO.
 3. O włączeniu danego maratonu do PMnO decyduje Kapituła PMnO.
 4. Regulamin PMnO na sezon 2018 zostanie opublikowany do dnia 10 grudnia 2017r.
 5. Zgłoszenie do PMnO na sezon 2018 ważne jest po uiszczeniu składki na puchary PMnO. Zgłoszenia bez opłaconej składki nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku odrzucenia zgłoszenia do PMnO składka jest w całości zwracano na konto zgłaszającego.

 

 X.Postanowienia końcowe:

 1. Skład Kapituły:

Organizatorzy: Daniel Śmieja, Marek Galla
Uczestnicy: Stanisław Kaczmarek, Bartłomiej Grabowski
Sędzia główny: Daniel Śmieja

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PMnO należy do Sędziego Głównego.
 2. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Kapituła PMnO. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny nie bierze udziału w głosowaniu.
 3. Regulaminy i komunikaty organizacyjne poszczególnych maratonów zaliczanych do PMnO publikują ich organizatorzy na swoich stronach internetowych.
 4. Sędzia Główny ogłasza wyniki oficjalne klasyfikacji generalnej do 31 grudnia 2017r. Uwagi i protesty można zgłaszać do 5 stycznia 2018r. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i protestów wyniki uznaje się za ostateczne.
 5. Każdy uczestnik oraz organizator maratonów wchodzących do PMnO ma prawo zgłosić swoje uwagi i propozycje zmian w regulaminie. Wszelkie uwagi proszę kierować do Sędziego Głównego na adres: maratony@home.pl
 6. Regulamin PMnO na sezon 2017 wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.

 

Regulamin MP PMnO 2017
wersja pdf

 I. Cel:

 1. Celem Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (zwanymi dalej MP PMnO) jest:

– wyłonienie Mistrza Polski w Pieszych Maratonach na Orientację w danym sezonie,
– uatrakcyjnienie współzawodnictwa w Pieszych Maratonach na Orientację,
– promocja Pieszych Maratonów na Orientację w różnych środowiskach.

 

 II. Organizator:

 1. Organizatorem MP PMnO jest Komitet Organizacyjny PMnO.

 

III. Uczestnictwo:

 1. Prawo uczestnictwa w MP PMnO mają wszyscy zawodnicy, którzy posiadają polskie obywatelstwo i wystartują w Rajdzie o randze MP PMnO.

 

 IV. Termin:

MP PMnO w 2017 roku rozgrywane są podczas:

 1. Dla kategorii K100, KW100, M100 i MW100 – Rajd Dolnego Sanu – 17-19 marca
 2. Dla kategorii K50, KW50, M50 i MW50– Mazurskie Tropy – 10 czerwca 2017r.

 

MP PMnO w 2018 roku rozgrywane są podczas:

 1. Dla kategorii K100, KW100, M100 i MW100 – Rudawska Wyrypa – maj 2018r.
 2. Dla kategorii K50, KW50, M50 i MW50 – Mordownik – wrzesień 2018r.

 

 V. Kategorie startowe:

 1. Zawodnicy w klasyfikacji MP PMnO dzieleni są na następujące kategorie startowe:

 

Kategoria startowa uwagi
opis symbol
Kobiety 50km K50 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety weteranki 50km KW50 od 45 lat włącznie
Kobiety 100km K100 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety weteranki 100km KW100 od 45 lat włącznie
Mężczyźni 50km M50 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 50km MW50 od 50 lat włącznie
Mężczyźni 100km M100 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 100km MW100 od 50 lat włącznie

 

 1. Podział na kategorie startowe jest stosowany wobec wszystkich zawodników biorących udział w MP PMnO, niezależnie od tego, czy regulamin zawodów taki podział przewiduje.
 2. Do kategorii KW50 i KW100 zalicza się osoby, które w 2014r. ukończą 45 rok życia.
 3. Do kategorii MW50 i MW100 zalicza się osoby, które w 2014r. ukończą 50 rok życia.

 

 VI. Klasyfikacja:

 1. O zajętym miejscu decyduje klasyfikacja końcowa zawodów zaliczanych do MP PMnO.
 2. Do MP PMnO klasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy mają prawo uczestnictwa w MP PMnO i zostaną sklasyfikowani w danym maratonie.

 

VII. Nagrody:

Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji MP PMnO w danej kategorii otrzymują medale oraz trofea i tytuł Mistrza Polski, wice Mistrza Polski i 2-ego wice Mistrza Polski. Ich wręczenie nastąpi podczas uroczystości zakończenia maratonów Rajd Dolnego Sanu i Mazurskie Tropy odpowiednio dla danych kategorii.

 

 

 

VIII. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne MP PMnO pokrywają organizatorzy maratonów o randze MP.
 2. Koszty nagród dla danej kategorii, o których mowa w p. VII, pokrywają organizatorzy maratonu zaliczanego do MP PMnO.

 

 IX. Zgłaszanie rajdów do MP PMnO na sezon 2019:

 1. Każdy organizator, którego Rajd spełnia wymogi PMnO ma prawo zgłosić swoje zawody do MP PMnO.
 2. Ostatecznym terminem zgłaszania kandydatur do MP PMnO na sezon 2019 jest 30 listopada 2017 roku.
 3. O przyznaniu rangi MP PMnO decyduje Kapituła PMnO.

 

 X. Postanowienia końcowe:

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących MP PMnO należy do Sędziego Głównego PMnO.
 2. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Kapituła PMnO. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny nie bierze udziału w głosowaniu.
 3. Regulamin i komunikat organizacyjny MP PMnO publikują organizatorzy na swojej stronie internetowej.
 4. Regulamin MP PMnO wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.