Wyniki po Grassorze

Prezentujemy Wyniki po Grassorze (wersja .xls).

Czarna Cobra 2017

Rajd Czarna Cobra odbędzie się jako tradycyjna trasa na 50km. Za zmianę formuły Rajdu organizatorzy serdecznie przepraszają.

Wyniki po Kieracie i Borowiackim MnO

Prezentujemy Wyniki po Kieracie i Borowiackim MnO (wersja .xls).

Wyniki po Rudawskiej Wyrypie

Prezentujemy Wyniki po H53 i Rudawskiej Wyrypie (wersja .xls).

Wyniki po Nadwiślańskim MnO

Prezentujemy Wyniki po Nadwiślańskim MnO (wersja .xls).

Wyniki po Rajdzie Dolnego Sanu

Prezentujemy Wyniki po Rajdzie Dolnego Sanu (bez ZdZ) (wersja .xls).

Wyniki po Śnieżnych Konwaliach

Prezentujemy Wyniki po Rajdzie 4 Żywiołów i Śnieżnych Konwaliach (wersja .xls).

Wyniki po Ełckiej Zmarzlinie

Prezentujemy Wyniki po Ełckiej Zmarzlinie (wersja .xls).

Rezygnacja Włóczykija

Z przykrością informujemy, że rajd Włóczykij zrezygnował z uczestnictwa w PMnO.

Dyplomy 2016

1. Wręczenie Pucharów i dyplomów za 2016r. nastąpi podczas zakończenia rajdu Ełcka Zmarzlina w sobotę 7 stycznia 2017r.

 
2. Dyplomy za sezon 2016 będą wręczane zawodnikom z miejsc 1-20 w każdej kategorii startowej. Dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do czwartku 5 stycznia 2017r. na adres: maratony@home.pl. Po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
 
dyplom2016