Dyplomy 2017

1. Wręczenie Pucharów i dyplomów za 2017r. nastąpi podczas rozpoczęcia Rajdu Śnieżne Konwalie w sobotę 27 stycznia 2018r.

 
2. Dyplomy za sezon 2017 będą wręczane zawodnikom z miejsc 1-20 w każdej kategorii startowej. Dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do czwartku 25 stycznia 2018r. na adres: maratony@home.pl. Po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
 

3. Uczestnicy z miejsc I-III w każdej kategorii otrzymują 50% zniżkę wpisowego na Rajd Śnieżne Konwalie 2018.

 
dyplom2017