Regulamin PMnO 2018

Regulamin PMnO, Regulamin MP PMnO
wersja pdf – ze zmianami zaznaczonymi na czerwono

 

Regulamin Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację w 2018 roku

 I. Cel:

 1. Celem Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (zwanym dalej PMnO) jest:

-wyłonienie najlepszych zawodników w PMnO w danym sezonie,

-uatrakcyjnienie współzawodnictwa w Pieszych Maratonach na Orientację,

-promocja Pieszych Maratonów na Orientację w różnych środowiskach.

 

 II. Organizator:

 1. Organizatorem PMnO jest Komitet Organizacyjny PMnO składający się ze wszystkich organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO. Komitet powołuje Kapitułę PMnO oraz Sędziego Głównego PMnO.
 2. Kapituła PMnO składa się z 4 osób – 2 organizatorów maratonów, 2 uczestników maratonów oraz wybieranego spośród nich Sędziego Głównego. Członkowie Kapituły PMnO pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny ma 2 głosy.
 4. Zarówno organizatorzy jak i zawodnicy mają prawo zgłaszać swoje kandydatury do Kapituły. Członków Kapituły, spośród organizatorów, wybierają organizatorzy poprzez głosowanie, również w przypadku zawodników obowiązuje ta sama zasada.
 5. Członkowie Kapituły są powołani do 31.12.2020r.
 6. Odwołanie członka Kapituły odbywa się wniosek samego zainteresowanego lub przez głosowanie, na wniosek jednego z organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO lub innego członka Kapituły.
 7. Kapituła zajmuje się nadzorem nad organizowanymi w sezonie zawodami należącymi do PMnO, rozstrzyganiem spraw spornych, organizacją cyklu zawodów w kolejnym sezonie, przyznawaniem praw do organizacji Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 

III. Terminy:

 1. PMnO w 2018 roku rozgrywany jest podczas następujących imprez:
Lp. Nazwa Data Lokalizacja Dystans Waga
1 Ełcka Zmarzlina 5-6 stycznia 2018 Ełk TP50 TP100 50 100
2 Rajd Czterech Żywiołów 20 stycznia 2018 Bydlin TP50 25
3 Śnieżne Konwalie 27 stycznia 2018 Stare Strącze TP50 50
4 Ice Adventure Race 3-4 lutego 2018 odwołany
5 Skorpion 16-18 lutego 2018 Batorz TP50 TP100 50 100
6 Rajd Liczyrzepy – Zima 24 lutego 2018 dolnośląskie TP50 25
7 Złoto dla Zuchwałych 11 marca 2018 kujawsko-pomorskie TP50 50
8 Rajd Dolnego Sanu 16-18 marca 2018 podkarpackie TP50 TP100 50 100
9 Róża Wiatrów 23-25 marca 2018 Koziegłowy TP50 20
10 Nadwiślański… 7 kwietnia 2018 małopolskie TP50 25
11 Wiosenny Tułacz 7 kwietnia 2018 pomorskie TP50 20
12 Wiosenne 360 14 kwietnia 2018 Celestynów TP50 25
13 Harpagan 55 20-21 kwietnia 2018 Choczewo TP50 TP100 50 100
14 Irokez 21 kwietnia 2018 Mielec TP8h 20
15 Jaszczur Zagubione Śluzy 28 kwietnia 2018 warmińsko-mazurskie TP50 20
16 Na przijmo bez 28 kwietnia 2018 Gaszowice TP50 20
17 Rudawska Wyrypa
MP PMnO 100km
4-6 maja 2018 Rudawy Janowickie TP50 TP100 50 100
18 DyMnO 12 maja 2018 mazowieckie TP50 50
19 06 Pomorski Rogaining 12-13 maja 2018 Czersk TP8h 20
20 Dusiołek Górski 12 maja 2018 Wiśniowa TP50 20
21 Rajd Liczyrzepy – Wiosna 19 maja 2018 dolnośląskie TP50 25
22 Kierat 25-27 maja 2018 Słopnice TP100 100
23 XIV Rajd z Kompasem 26-27 maja 2018 pomorskie TP50 20
24 Roztoczańska 13 2-3 czerwca 2018 Kraśnik TP8h 25
25 Mazurskie Tropy 9-10 czerwca 2018 warmińsko-mazurskie TP50 50
26 16 ZnO Grassor 16-17 czerwca 2018 zachodniopomorskie TP50 TP100 25 100
27 Rajd Czterech Żywiołów 23 czerwca 2018 Bydlin TP50 25
28 Szaga 14-15 lipca 2018 wielkopolskie TP50 TP100 25 100
29 Czarna Cobra 21 lipca 2018 zachodniopomorskie TP50 50
30 Świętokrzyska Jatka 28-29 lipca 2018 Czarnocin TP50 TP100 25 90
31 Orientiada 4-5 sierpnia 2018 mazowieckie TP50 25
32 Vestigia 11 sierpnia 2018 pomorskie TP50 25
33 Sudecka Wyrypa 17-18 sierpnia 2018 Jelenia Góra TP50 TP100 50 100
34 Maczuga Stolema 25 sierpnia 2018 Główczyce TP50 25
35 KoRNO 25 sierpnia 2018 śląskie TP50 20
36 Abentojra 2018 1 września 2018 warmińsko-mazurskie TP50 25
37 Mordownik
MP PMnO 50km
8 września 2018 Uście Gorlickie TP50 50
38 Oriento Expresso 15 września 2018 wielkopolskie TP50 25
39 Jaszczur Zaklęty Monastyr 15 września 2018 lubelskie TP50 20
40 Kaczawska Wyrypa 21-23 września 2018 dolnośląskie TP50 TP100 25 100
41 XV Rajd z Kompasem 22-23 września 2018 pomorskie TP50 20
42 Silesia Race 22 września 2018 Łazy TP50 20
43 Jesienne 360 28-29 września 2018 Siedlce TP50 20
44 Rajd Waligóry 29 września 2018 małopolskie TP50 20
45 Jesienny Tułacz – Nocny 29-30 września 2018 pomorskie TP50 25
46 Jurajska Jatka 6-7 października 2018 śląskie TP50 TP100 50 90
47 Kiwon 12-14 października 2018 Rozdziele TP50 20
48 Harpagan 56 19-20 października 2018 pomorskie TP50 TP100 25 100
49 Pazur Gryfa 3 listopada 2018 Dębnica Kaszubska TP50 25
50 Azymut Orient 10-11 listopada 2017 kujawsko-pomorskie TP50 20
51 Nocny Marek 17-18 listopada 2018 kujawsko-pomorskie TP8h 50
52 Wilga Orient 2 grudnia 2018 wielkopolskie TP50 50
53 Rogainig Mikołajów 9 grudnia 2018 wielkopolskie TP8h 25
54 Nocna Masakra 15-16 grudnia 2018 wielkopolskie TP50 TP16h 50 100
Razem  maratonów W=50 i W=100 16 12
Razem  maratonów W=25 21
Razem  maratonów W=20 i W=90 16 2
Razem 53 14

 

 1. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO na dystansie 100km nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie.
 2. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO na dystansie 50km nie powinny być krótsze niż 1 tydzień. Dopuszcza się rozegranie, w tym samym terminie, kilku maratonów na dystansie 50km pod warunkiem, że odległość w linii prostej między miejscem startu każdego z maratonów jest większa niż 300km. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 200km pod warunkiem zgody organizatora maratonu z przyznaną wyższą Wagą na sezon 2018.
 3. Jeżeli dwa lub więcej imprez odbywa się w tym samym terminie, tylko jedna z nich może mieć Wagę W=50 lub 25. Pozostałe maratony otrzymują Wagę W=20.
 4. W przypadku gdy organizator przesunie termin swojej imprezy, Kapituła podejmie decyzję o pozostawieniu lub wycofaniu danej imprezy z PMnO.
 5. W sezonie 2018 odbędzie się 16 maratonów z Wagą W=50. 12 maratonów wybiera Kapituła PMnO, kierując się oceną imprezy oraz rozkładem terytorialnym i czasowym. Dodatkowe 4 maratony, spośród tych które otrzymały Wagę W=25, wybierają uczestnicy, którzy w sezonie 2017, na dystansie TP50, zaliczyli minimum 5 startów. Kapituła PMnO podzieli maratony do głosowania na 4 regiony. Z każdego regionu będzie można wybrać wyłącznie jeden maraton. Lista regionów z maratonami do wyboru zostanie opublikowana na stronie pmno.pl.

 IV. Uczestnictwo i kategorie startowe:

 1. Prawo uczestnictwa w PMnO mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PMnO.
 2. Zawodnicy w klasyfikacji PMnO dzieleni są na następujące kategorie startowe:

 

Kategoria startowa uwagi
opis symbol
Kobiety 50km K50 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety 100km K100 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni 50km M50 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 50km MW50 od 50 lat włącznie
Mężczyźni 100km M100 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 100km MW100 od 50 lat włącznie

 

 1. Podział na kategorie startowe jest stosowany wobec wszystkich zawodów zaliczanych do klasyfikacji PMnO, niezależnie od tego, czy regulamin zawodów taki podział przewiduje, z uwzględnieniem dystansu na jakim dane zawody się odbywają.
 2. Do kategorii MW50 i MW100 zalicza się osoby, które w 2018r. ukończą 50 rok życia.

 

 V. Klasyfikacja i punktacja:

 1. Poszczególne maratony PMnO dla danego dystansu są rozgrywane na trasie o tej samej trudności, usytuowaniu PK i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową.
 2. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w PMnO w danej kategorii za dane zawody jest klasyfikacja końcowa zawodów, uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od kategorii startowej oraz startu indywidualnego czy też zespołowego.
 3. Punkty do klasyfikacji PMnO nalicza się wszystkim sklasyfikowanym zawodnikom biorących udział w danym maratonie.
 4. Do klasyfikacji PMnO zalicza się jedynie trasy piesze! Punktów nie dostają zawodnicy startujący na tzw. trasach mieszanych.
 5. Punkty do klasyfikacji PMnO naliczane będą na podstawie wyników oficjalnych, jeśli takowe nie pojawią się na stronie organizatora danego maratonu w przeciągu 2 tygodni od zakończenia zawodów, to podstawą do naliczenia punktów będą wyniki nieoficjalne.
 6. Do klasyfikacji PMnO sumowanych jest dla kategorii:

-K100 – 5 najlepszych wyników danej zawodniczki w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na dystansie 100km.

-M100, MW100 – 6 najlepszych wyników danego zawodnika w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na danym dystansie,

-K50, M50 i MW50 – 7 najlepszych wyników danego zawodnika w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na danym dystansie,

 1. Wynik z maratonów o wadze W=25 lub W=20, w klasyfikacji generalnej PMnO, jest traktowany jako pół wyniku. Przy czym do klasyfikacji generalnej PMnO może być uwzględnione maksymalnie 8 takich połówkowych wyników.
 2. Liczba punktów do klasyfikacji PMnO zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PMnO jest obliczana na podstawie: uzyskanego przez niego czasu, sumy punktów przeliczeniowych, sumy punktów karnych, liczby zaliczonych punktów kontrolnych oraz pokonanego dystansu w zależności od charakteru klasyfikacji końcowej danych zawodów.
 3. Punkty do klasyfikacji PMnO dla każdego zawodnika z danych zawodów są liczone wg klasyfikacji „OPEN” po czym następuje podział wyników na odpowiednie kategorie startowe.
 4. Podstawą do obliczenia punktów za dany maraton na danym dystansie jest najlepszy wynik uzyskany na trasie danego maratonu bez względu na kategorię startową zawodnika.
 5. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja kategorii K50, dla której podstawą obliczenia wyników będzie najlepszy wynik zawodniczki z kategorii K50.
 6. Punkty do klasyfikacji PMnO za dany maraton przyznaje się każdemu zawodnikowi według wzorów:

a. dla klasyfikacji, w której występuje czas:

 

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(An/An-1)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla An-1>An przyjmuje się (tn-1/tn)=1

Dla klasyfikacji wg czasu:

An/An-1=1

 

Dla klasyfikacji wg pokonanych kilometrów i czasu:

An=kmn

An-1=kmn-1

 

Dla klasyfikacji wg sumy punktów przeliczeniowych i czasu:

An=ppn

An-1=ppn-1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

Dla klasyfikacji wg liczby zdobytych punktów kontrolnych i czasu:

An=PKn

An-1=PKn-1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

W – waga dystansu: współczynnik jest określony w punkcie III.1.

An – współczynnik charakteru klasyfikacji zawodów dla danego zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

kmn – dystans pokonany przez zawodnika

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – liczba zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

Dopuszcza się stosowanie innych współczynników An w zależności od charakteru klasyfikacji zawodów.

 

b. dla klasyfikacji wg punktów karnych i czasu:

 

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(D+pkn-1)/(D+pkn)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla pkn>pkn-1 przyjmuje się (tn-1/tn)=1

gdzie:

D – współczynnik dystansu: D =50 dla 50km lub D=100 dla 100km

pkn – bezwzględna wartość punktów karnych uzyskanych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

 

 

c. dla klasyfikacji wg sumy punktów karnych liczonych wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (InO):

 

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(pkn-1+B)/(pkn+B) dla n≥2

PPn=PPn-1*(tn-1/tn) dla pkn-1 = pkn =0 oraz n≥2

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

B –  współczynnik czasu dla 100km B=960, dla 50km B=480

pkn – bezwzględna wartość sumy punktów karnych uzyskanych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

 

 1. Do otrzymanego wyniku punktowego dla każdego zawodnika będzie dodawany dodatkowy bonus. Liczba punktów bonusowych jest uzależniona od zajętego miejsca, kategorii zawodów oraz przyznanej Wagi i wynosi odpowiednio:
  1. dla Mistrzostw Polski
   I miejsce 6 pkt,
   II miejsce 5 pkt,
   III miejsce 4 pkt,
   IV miejsce 3 pkt,
   V miejsce 2 pkt,
   VI miejsce 1 pkt,
   VII miejsce i dalsze 0 pkt.
  2. dla pozostałych maratonów o Wadze 100, 90 lub 50
   I miejsce 3 pkt,
   II miejsce 2 pkt,
   III miejsce 1 pkt
   IV miejsce i dalsze 0 pkt.
  3. dla maratonów o Wadze 25 lub 20
   I miejsce 1,5 pkt,
   II miejsce 1 pkt,
   III miejsce 0,5 pkt
   IV miejsce i dalsze 0 pkt.
  4. w przypadku gdy co najmniej dwóch zawodników zajmie to samo miejsce, bonus punktowy obliczany jest jako średnia arytmetyczna wg wzoru:
   B=Snn+L-1(Bn)/L
   gdzie:
   B – liczba punktów bonusowych przyznanych zawodnikom,
   Bn – liczba punktów odpowiadających zajętemu miejscu,
   n – zajęte miejsce obliczane na podstawie liczby zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem,
   L- liczba zawodników, która zajęła miejsce n

 

 1. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PMnO dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.
 3. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji o której mowa w poprzednim punkcie, brana jest pod uwagę liczba zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem.

 

 VI. Nagrody:

 1. Wręczenie Pucharów i dyplomów za sezon 2017 nastąpi przed rozpoczęciem Rajdu Śnieżne Konwalie w dniu 27 stycznia 2018. Zawodnicy z miejsc I÷III, dla każdej kategorii w klasyfikacji końcowej PMnO 2017 otrzymają 50% zniżki wpisowego na Rajd Śnieżne Konwalie 2018.
 2. Dyplomy za sezon 2017 będą wręczane zawodnikom z miejsc 1-20 w każdej kategorii startowej. Dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do 4 dni przed wręczaniem nagród, po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
 3. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PMnO 2018 w danej kategorii otrzymują trofea sportowe.
 4. Zawodnicy z miejsc 1-20 w klasyfikacji generalnej PMnO 2018 w danej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy (dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do 4 dni przed wręczaniem nagród, po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym).
 5. Termin i miejsce wręczenia pucharów za 2018r. zostanie podany w oddzielnym komunikacie do dnia 30 listopada 2018r.

 

VII. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne poszczególnych maratonów PMnO pokrywają ich organizatorzy.
 2. Każdy organizator maratonu zobowiązany jest do przekazania Skarbnikowi PMnO 70zł od każdej trasy, która wchodzi do rozgrywek PMnO. Fundusze te przeznaczone zostaną w całości na zakup pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników PMnO oraz utrzymanie domeny pmno.pl.
 3. Skarbnikiem PMnO w 2018 roku jest Daniel Śmieja.

 

VIII. Wymogi PMnO 2018:

 1. Za Pieszy Maraton na Orientację uważa się zawody spełniające następujące kryteria:

-dystans maratonu (mierzony po drogach lub ścieżkach lub innych przebieżnych elementach liniowych np. strumyk, granica kultur, nieczynna linia kolejowa) wynosi 50 km lub 100 km, dopuszcza się odchylenie długości trasy od określonej w zgłoszeniu do PMnO w granicach +/‑ 5km oraz dopuszcza się maratony o dystansie dłuższym niż 55 lub 105km pod warunkiem ograniczenia limitu czasu maksymalnie do 8 lub 16h; przy wyznaczaniu długości trasy maratonu dopuszcza się stosowanie przejścia na azymut, w celu dotarcia do Punktu Kontrolnego, od zlokalizowanych w pobliżu elementów charakterystycznych na mapie i w terenie oraz przez otwarte przestrzenie (np. łąki, nieużytki rolne) i przebieżny las,

-jedynymi dozwolonymi sposobami poruszania się zawodników na całej trasie maratonu są marsz, marszobieg lub bieg,

-trasa maratonu jest wyznaczona w postaci Punktów Kontrolnych (PK), przy czym droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników,

-usytuowanie punktów kontrolnych powinno umożliwiać bezpieczne pokonanie całej trasy przez zawodników,

-jeżeli na trasie są odcinki obowiązkowe, ich łączna długość nie może przekraczać 30% całkowitego dystansu maratonu,

-maraton rozgrywany jest na trasie o tej samej trudności, usytuowaniu PK i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową,

-o możliwości startu z psem decyduje organizator danego maratonu.

 1. PK są oznaczone w terenie za pomocą lampionów InO (forma płaska) lub BnO (forma przestrzenna), a ich lokalizacja w terenie odpowiada zaznaczeniu na mapie z tolerancją do 2 mm w skali mapy (jednak nie więcej niż 20m) poza sytuacją opisaną w pkt. VIII.6.
 2. PK w terenie należy umieszczać w miejscach charakterystycznych dla najbliższego otoczenia, przy czym obiekt lub forma terenu, na której został umieszczony PK, nie musi być zaznaczona na mapie, pod warunkiem, że opis PK dokładnie precyzuje na jakim obiekcie i w którym jego miejscu zostały umieszczone oznaczenia PK.
 3. W przypadku obowiązkowej kolejności potwierdzania PK, na mapie należy połączyć PK liniami prostymi zgodnie z kolejnością ich potwierdzania lub wyraźnie zapisać informacje o kolejności zaliczania PK.
 4. Do potwierdzenia PK służyć może jedynie perforator bądź system elektronicznego pomiaru czasu. Organizator maratonu ma prawo wymagać wpisania czasu pobytu na PK w odpowiednie pole na karcie startowej. Dopuszcza się stosowanie zasad wynikających z regulaminów Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (InO) poza sytuacją opisaną w pkt. VIII.6.
 5. W szczególnych przypadkach gdy PK zlokalizowany jest na obiekcie zabytkowym, na którym nie można umieścić lampionu lub lokalizacja PK jest szczególnie narażona na zerwanie lampionu i przyrządu do potwierdzenia obecności na PK dopuszcza się stosowanie innych metod oznaczenia i weryfikacji pobytu uczestników na PK. Przy czym sposób oznaczenia i weryfikacji obecności na PK musi być jednoznaczny.
 6. W przypadku gdy, w trakcie trwania imprezy zostanie ujawnione złe umiejscowienie lub brak oznaczeń PK, obowiązuje zakaz dostawiania/przestawiania lampionów. Lampion można uzupełnić lub poprawić jego lokalizację, wyłącznie gdy żaden z uczestników nie zaczął jego poszukiwań w terenie zgodnie z miejscem wskazanym na mapie.
 7. W sytuacji gdy w terenie oznaczenie PK jest umieszczone poza zakresem tolerancji lokalizacji PK zgodnie z pkt I.2, zawodnik ma prawo wpisać na kartę startową skrót BPK (Brak Punktu Kontrolnego) jako prawidłowe potwierdzenie PK.
 8. Organizator maratonu zobowiązany jest do publikacji regulaminu i zasad rywalizacji oraz podania miejsca i standardu bazy maratonu, harmonogramu maratonu (godzina startu, zamknięcia mety, zakończenia itp.), rodzaju trasy, orientacyjnej liczbie PK, sposobu i kolejności potwierdzania PK, rodzaju i skali mapy, najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie może być wcześniejszy niż 7 dni przed startem maratonu lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. W celu uatrakcyjnienia rywalizacji dopuszcza się podanie miejsca startu na kilka godzin przed startem danego maratonu.
 9. W ramach wpisowego organizator maratonu zapewnia startującemu zawodnikowi:

-nocleg w bazie maratonu w standardzie turystycznym lub lepszym,

-posiłek po zakończeniu maratonu,

-kartę startową lub urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu zawodnika na PK i mecie. Za wypożyczenie urządzenia do pomiaru czasu organizator ma prawo ustanowić dodatkową opłatę w kwocie do 20 pln oraz kaucje do 200pln,

-mapę z trwale nadrukowanymi PK oraz innymi informacjami umieszczonymi przez organizatora oraz koszulkę zabezpieczającą mapę przed wilgocią. Dopuszcza się zaznaczenie na mapie tylko części PK, które położone są najbliżej bazy maratonu, przy czym Start i Meta muszą być trwale zaznaczone na mapie,

-trofeum dla zwycięzcy maratonu (puchar, statuetka itp) oraz dyplom lub inną pamiątkę uczestnictwa w maratonie (na życzenie zawodnika).

 1. Organizator maratonu ma obowiązek zamieścić, na swojej stronie internetowej, wyniki wstępne do dwóch dni po zakończeniu maratonu.
 2. Organizator maratonu zobowiązany jest do umożliwienia składania protestów (w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej) przez uczestników w terminie min. 3 dni od opublikowania, na stronie www maratonu, wyników wstępnych.
 3. Organizator maratonu nie ma prawa pobierać kaucji od wnoszonego przez zawodnika protestu.
 4. Wyniki ostateczne należy opublikować na stronie www maratonu i przesłać do Sędziego Głównego, w formacie Excel (*xls lub *xlsx), w terminie do 2 tyg po zakończeniu maratonu. Klasyfikacja ta powinna zawierać wszystkich sklasyfikowanych zawodników wg kategorii „OPEN” dla danego dystansu z podaniem dla każdego zawodnika:

-zajętego miejsca

-kategorii startowej (K/M)

-imienia

-nazwiska

-roku urodzenia

oraz w zależności od charakteru klasyfikacji zawodników informacji wybranych z poniższych:

-dystansu pokonanego podczas maratonu

-liczbie zaliczonych punktów kontrolnych

-sumy otrzymanych punktów przeliczeniowych

-sumy otrzymanych punktów karnych

-czasu, w którym ten wynik został uzyskany.

 1. Organizator maratonu ma obowiązek opublikować (na stronie www maratonu, w terminie do 1 tyg. po zawodach) wariant przejścia całej trasy spełniający wymogi PMnO. Obowiązek ten nie dotyczy tras rozgrywanych w formie Rogainingu.
 2. Każdy organizator zobowiązany jest to stosowania (w swoich regulaminach, komunikatach, informacjach prasowych, plakatach, ulotkach itp.) ujednoliconego nazewnictwa Tras Pucharowych:

-dla dystansu 100km: Trasa Piesza 100km (skrót – TP100), 

-dla dystansu 50km: Trasa Piesza 50km (skrót – TP50).

 1. Niedotrzymanie przez organizatora maratonu postanowień pkt od 1 do 16 może skutkować obniżeniem Wagi maratonu lub wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 2. Organizatorzy, którzy odwołają maraton powinni na 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu zgłosić taką sytuację Sędziemu Głównemu. Odwołanie maratonu po tym terminie skutkuje wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 3. W przypadku zaistnienia w trakcie maratonu wyjątkowych okoliczności (klęsk żywiołowych, kataklizmów, wojny i innych, które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów lub zagrażają bezpieczeństwu zawodników) organizator maratonu ma prawo do odwołania bądź skrócenia trasy zawodów.
 4. Organizator maratonu ma prawo odwołać trasę pucharową na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli na maraton zgłosiło się (opłaciło wpisowe) mniej niż 10 zawodników.

 

 IX. Ocenianie maratonów PMnO za sezon 2018:

 1. Każdy maraton zaliczany do PMnO 2018 będzie oceniany wg klucza:

-Dystans: 40 pkt (za każdy kilometr ponad tolerancje minus 1 pkt)

-Dokładność PK: 40 pkt (za każde 10m ponad limit minus 1 pkt oraz dodatkowo za każdy PK ponad 2mm w skali minus 10 pkt)

-Oznaczenia PK: 10 pkt ( za brak oznaczeń wg Wymogów PMnO: minus 1 pkt za każdy PK

-Brak PK w terenie (nie rozstawienie PK na czas), minus 20 pkt za każdy PK

-Zmiana lokalizacji PK: minus 20 pkt, za każdą zmianę

-Bezpieczeństwo: 10 pkt (za stworzenie niebezpieczeństwa dla zawodników: 0 pkt)

-Sposób potwierdzania PK 10 pkt (za brak zasad wg Wymogów PMnO: 0 pkt)

-Terminowa publikacja regulaminu, harmonogramu itp.: 10 pkt
(brak w terminie: 0 pkt)

-Możliwość złożenia protestu: 10 pkt (brak wg Wymogów PMnO: 0 pkt)

-Świadczenia dla uczestników: 10 pkt (brak wg Wymogów PMnO: 0 pkt)

-Publikacja wyników wstępnych: 10 pkt (brak w terminie: 0 pkt)

-Publikacja wyników ostatecznych: 20 pkt (brak w terminie: 0 pkt)

-Publikacja wariantu przejścia trasy: 20 pkt (brak w terminie: 0 pkt)

-Nazewnictwo tras: 10 pkt (brak wg Wymogów PMnO: 0 pkt)

-Inne przewinienia wg uznania, maksymalnie minus 50 pkt

 1. Maksymalna ocena wynosi 200 pkt.
 2. Sumaryczna ocena każdego maratonu będzie brana pod uwagę jako kluczowa przy przyznawaniu Wagi na sezon 2019.
 3. Organizator maratonu ma prawo odwołać się od oceny Kapituły w terminie 2 tyg. od otrzymania oceny końcowej za dany maraton.
 4. Kapituła rozpatruje odwołanie w terminie do 2 tyg. od zgłoszenia, po czym publikuje ostateczną ocenę maratonu.

 

 X. Zgłaszanie maratonów do PMnO na sezon 2019:

 1. Każdy organizator, którego maraton spełnia wymogi PMnO, ma prawo zgłosić swoje zawody do PMnO poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://pmno.pl/
 2. Szczegółowe zasady zgłoszenia maratonów na sezon 2019, zostaną podane w osobnym komunikacie.

 

 XI. Postanowienia końcowe:

 1. Skład Kapituły:

Organizatorzy: Daniel Śmieja, Marek Galla

Uczestnicy: Stanisław Kaczmarek, Bartłomiej Grabowski

Sędzia główny: Daniel Śmieja

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PMnO należy do Sędziego Głównego.
 2. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Kapituła PMnO. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny nie bierze udziału w głosowaniu.
 3. Regulaminy i komunikaty organizacyjne poszczególnych maratonów zaliczanych do PMnO publikują ich organizatorzy na swoich stronach internetowych.
 4. Sędzia Główny ogłasza wyniki oficjalne klasyfikacji generalnej do 31 grudnia 2018r. Uwagi i protesty można zgłaszać do 5 stycznia 2019r. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i protestów wyniki uznaje się za ostateczne.
 5. Każdy uczestnik oraz organizator maratonów wchodzących do PMnO ma prawo zgłosić swoje uwagi i propozycje zmian w regulaminie. Wszelkie uwagi proszę kierować do Sędziego Głównego na adres: maratony@home.pl
 6. Regulamin PMnO na sezon 2018 wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

 

Regulamin Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację w 2018 roku
wersja pdf

 I. Cel:

 1. Celem Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (zwanymi dalej MP PMnO) jest:
 2. wyłonienie Mistrza Polski w Pieszych Maratonach na Orientację w danym sezonie,
 3. uatrakcyjnienie współzawodnictwa w Pieszych Maratonach na Orientację,
 4. promocja Pieszych Maratonów na Orientację w różnych środowiskach.

 

 II. Organizator:

 1. Organizatorem MP PMnO jest Komitet Organizacyjny PMnO.

 

III. Uczestnictwo:

 1. Prawo uczestnictwa w MP PMnO mają wszyscy zawodnicy, którzy posiadają polskie obywatelstwo i wystartują w Rajdzie o randze MP PMnO.

 

IV. Terminy:

MP PMnO w 2018 roku rozgrywane są podczas:

 1. Dla kategorii K100, KW100, M100 i MW100Rudawska Wyrypa – 4-6 maja 2018r.
 2. Dla kategorii K50, KW50, M50 i MW50Mordownik – 8 września 2018

 

MP PMnO w 2019 roku rozgrywane są podczas:

 1. Dla kategorii K100, KW100, M100 i MW100 – Ełcka Zmarzlina – styczeń 2019r.
 2. Dla kategorii K50, KW50, M50 i MW50 – Grassor – czerwiec 2019r.

 

 V. Kategorie startowe:

 1. Zawodnicy w klasyfikacji MP PMnO dzieleni są na następujące kategorie startowe:

 

Kategoria startowa uwagi
opis symbol
Kobiety 50km K50 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety weteranki 50km KW50 od 45 lat włącznie
Kobiety 100km K100 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety weteranki 100km KW100 od 45 lat włącznie
Mężczyźni 50km M50 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 50km MW50 od 50 lat włącznie
Mężczyźni 100km M100 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 100km MW100 od 50 lat włącznie

 

 1. Podział na kategorie startowe jest stosowany wobec wszystkich zawodników biorących udział w MP PMnO, niezależnie od tego, czy regulamin zawodów taki podział przewiduje.
 2. Do kategorii KW50 i KW100 zalicza się kobiety, które w 2018r. ukończą 45 rok życia.
 3. Do kategorii MW50 i MW100 zalicza się mężczyzn, którzy w 2018r. ukończą 50 rok życia.

 

 VI. Klasyfikacja:

 1. O zajętym miejscu decyduje klasyfikacja końcowa zawodów zaliczanych do MP PMnO.
 2. Do MP PMnO klasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy mają prawo uczestnictwa w MP PMnO i zostaną sklasyfikowani w danym maratonie.

 

VII. Nagrody:

Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji MP PMnO w danej kategorii otrzymują medale oraz trofea i tytuł Mistrza Polski, wice Mistrza Polski i 2-ego wice Mistrza Polski. Ich wręczenie nastąpi podczas uroczystości zakończenia maratonów Rudawska Wyrypa i Mordownik odpowiednio dla danych kategorii.

 

VIII. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne MP PMnO pokrywają organizatorzy maratonów o randze MP.
 2. Koszty nagród dla danej kategorii, o których mowa w p. VII, pokrywają organizatorzy maratonu zaliczanego do MP PMnO.

 

 IX. Zgłaszanie rajdów do MP PMnO na sezon 2020:

 1. Każdy organizator, którego Rajd spełnia wymogi PMnO ma prawo zgłosić swoje zawody do MP PMnO.
 2. Ostatecznym terminem zgłaszania kandydatur do MP PMnO na sezon 2020 jest 30 listopada 2018 roku.
 3. O przyznaniu rangi MP PMnO decyduje Kapituła PMnO.

 

 X. Postanowienia końcowe:

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących MP PMnO należy do Sędziego Głównego PMnO.
 2. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Kapituła PMnO. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny nie bierze udziału w głosowaniu.
 3. Regulamin i komunikat organizacyjny MP PMnO publikują organizatorzy na swojej stronie internetowej.
 4. Regulamin MP PMnO wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.