Rogaining Mikołajów

W związku z odwołaniem rajdu Oledry, mając na celu zachowanie sportowej rywalizacji i równych szans dla wszystkich zawodników, Kapituła PMnO postanowiła włączyć do PMnO rajd Rogainig Mikołajów z wagą W=25, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2018r.