Uzupełnienie składu Kapituły PMnO

W związku z rezygnacją Bartka Grabowskgo z funkcji członka Kapituły PMnO z ramienia uczestników, powstała konieczność uzupełnienia składu o nowego zawodnika.
Kadencja obecnego składu trwa do końca 2020r., po czym zostanie wybrana cała Kapituła na nową, 5-letnią kadencję. Członkowie Kapituły sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem maratonów zaliczanych do PMnO, uczestniczą w pracach na regulaminami i wymogami na kolejny sezon oraz rozstrzygają spraw sporne jeśli takie wystąpią, a co najważniejsze ustalają kalendarz i przydzielają wagi na kolejny sezon.

Swoje kandydatury mogą składać zawodnicy z minimum 5 startami w tym sezonie, oraz planujący regularne starty przez najbliższe dwa lata.

Kandydatury proszę przesyłać na adres e-mail: maratony@home.pl do 6 grudnia 2018r.

Po tym terminie zostanie uruchomiony formularz głosowania, w głosowaniu będą mogli wziąć udział zawodnicy, którzy w sezonie 2018 zaliczyli minimum 5 startów