Wyniki po Kieracie i Rajdzie z Kompasem

Prezentujemy Wyniki po Kieracie i Rajdzie z Kompasem(wersja .xls).