Wyniki po Rajdzie Kiwon (bez Silesia Race) i Ocena za wrzesień 2018

Prezentujemy Wyniki po Rajdzie Kiwon (wersja .xls).


Ocena imprez po Jesiennym Tułaczu (wersja .xls).

Uwagi i protesty można zgłaszać w terminie 2 tyg od opublikowania oceny końcowej za dany maraton.