Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Orienteering Marathon Cup

 

PPM terms and condtions 2018

TODO: (EN ) It have to be english version

 

 I. Cel:

 1. Celem Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (zwanymi dalej MP PMnO) jest:

– wyłonienie Mistrza Polski w Pieszych Maratonach na Orientację w danym sezonie,
– uatrakcyjnienie współzawodnictwa w Pieszych Maratonach na Orientację,
– promocja Pieszych Maratonów na Orientację w różnych środowiskach.

 

 II. Organizator:

 1. Organizatorem MP PMnO jest Komitet Organizacyjny PMnO.

 

III. Uczestnictwo:

 1. Prawo uczestnictwa w MP PMnO mają wszyscy zawodnicy, którzy posiadają polskie obywatelstwo i wystartują w Rajdzie o randze MP PMnO.

 

 IV. Termin:

MP PMnO w 2017 roku rozgrywane są podczas:

 1. Dla kategorii K100, KW100, M100 i MW100 – Rajd Dolnego Sanu – 17-19 marca
 2. Dla kategorii K50, KW50, M50 i MW50– Mazurskie Tropy – 10 czerwca 2017r.

 

MP PMnO w 2018 roku rozgrywane są podczas:

 1. Dla kategorii K100, KW100, M100 i MW100 – Rudawska Wyrypa – maj 2018r.
 2. Dla kategorii K50, KW50, M50 i MW50 – Mordownik – wrzesień 2018r.

 

 V. Kategorie startowe:

 1. Zawodnicy w klasyfikacji MP PMnO dzieleni są na następujące kategorie startowe:

 

Kategoria startowa uwagi
opis symbol
Kobiety 50km K50 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety weteranki 50km KW50 od 45 lat włącznie
Kobiety 100km K100 bez ograniczeń wiekowych
Kobiety weteranki 100km KW100 od 45 lat włącznie
Mężczyźni 50km M50 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 50km MW50 od 50 lat włącznie
Mężczyźni 100km M100 bez ograniczeń wiekowych
Mężczyźni weterani 100km MW100 od 50 lat włącznie

 

 1. Podział na kategorie startowe jest stosowany wobec wszystkich zawodników biorących udział w MP PMnO, niezależnie od tego, czy regulamin zawodów taki podział przewiduje.
 2. Do kategorii KW50 i KW100 zalicza się osoby, które w 2014r. ukończą 45 rok życia.
 3. Do kategorii MW50 i MW100 zalicza się osoby, które w 2014r. ukończą 50 rok życia.

 

 VI. Klasyfikacja:

 1. O zajętym miejscu decyduje klasyfikacja końcowa zawodów zaliczanych do MP PMnO.
 2. Do MP PMnO klasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy mają prawo uczestnictwa w MP PMnO i zostaną sklasyfikowani w danym maratonie.

 

VII. Nagrody:

Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji MP PMnO w danej kategorii otrzymują medale oraz trofea i tytuł Mistrza Polski, wice Mistrza Polski i 2-ego wice Mistrza Polski. Ich wręczenie nastąpi podczas uroczystości zakończenia maratonów Rajd Dolnego Sanu i Mazurskie Tropy odpowiednio dla danych kategorii.

 

 

 

VIII. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne MP PMnO pokrywają organizatorzy maratonów o randze MP.
 2. Koszty nagród dla danej kategorii, o których mowa w p. VII, pokrywają organizatorzy maratonu zaliczanego do MP PMnO.

 

 IX. Zgłaszanie rajdów do MP PMnO na sezon 2019:

 1. Każdy organizator, którego Rajd spełnia wymogi PMnO ma prawo zgłosić swoje zawody do MP PMnO.
 2. Ostatecznym terminem zgłaszania kandydatur do MP PMnO na sezon 2019 jest 30 listopada 2017 roku.
 3. O przyznaniu rangi MP PMnO decyduje Kapituła PMnO.

 

 X. Postanowienia końcowe:

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących MP PMnO należy do Sędziego Głównego PMnO.
 2. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Kapituła PMnO. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny nie bierze udziału w głosowaniu.
 3. Regulamin i komunikat organizacyjny MP PMnO publikują organizatorzy na swojej stronie internetowej.
 4. Regulamin MP PMnO wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.