Orienteering Marathon Cup

 

MnO Łapiguz 2019

Organizer PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”
Place woj. dolnośląskie - Jeżów Sudecki
Date 16 - 18 aug 2019
Headquarter ul. Kręta 27, 58-521 Jeżów Sudecki
Web page https://www.lapiguz.pl/
Regualation https://www.lapiguz.pl/regulamin
Description Pośrednia kontynuacja Sudeckiej Wyrypy.

Routes

No. Route Route CUP Importance Start Limit time PK count Runners count  
1 TR150 yes 50 Aug. 17, 2019, 8 a.m. 15 38 11
2 TR75 no - Aug. 17, 2019, 8 a.m. 10 20 32
3 TP25 no - Aug. 17, 2019, 9 a.m. 8 13 38
4 TP50 yes 45 Aug. 17, 2019, 9 a.m. 14 24 29
5 TP10 no - Aug. 17, 2019, 11 a.m. 5 11 0