Orienteering Marathon Cup

 

Szaga 2019

Organizer KS Hades Poznań
Place woj. wielkopolskie - powiat poznański
Date 19 - 21 jul 2019
Headquarter
Web page https://szaga.fla.pl/
Regualation https://szaga.fla.pl/regulamin
Description Celami Rajdu są: sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju, wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację, praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ukazanie uczestnikom piękna Województwa Wielkopolskiego.

Routes

No. Route Route CUP Importance Start Limit time PK count Runners count  
1 TR99 no - - - 0
2 TR100 no - - - 0
3 TP50 yes 40 - - 20
4 TR150 yes 50 - - 21
5 TP100 yes 100 - - 19