Orienteering Marathon Cup

 

Klub InO STOWARZYSZE

stowarzysze.om.pttk.pl

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.
Season Name Start date Locality
2019 Przejście Smoka Oct. 19, 2019 Bochotnica
2020 Przejście Smoka Oct. 2, 2020 Skarżysko-Kamienna