Puchar Maratonów na Orientację

 

Wyjaśnienie do punktu VI.10. Regulaminu PPM, odnośnie tego czy liczą się też Aspiranci.

Wyjaśnienie do punktu VI.10. Regulaminu PPM, odnośnie tego czy liczą się też Aspiranci.
 Chodzi oczywiście o przypadek gdy kilka osób ma tą sama liczbę punktów (600).
 Punkt ten ma następujące brzmienie:
„W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.”


Wyjaśnienie:
Zgodnie z duchem regulaminu oraz rywalizacji na trasach pucharowych,w przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej, wyniki z tras o kategorii PPM Aspirant (jako niższej kategorii oraz słabiej obsadzone) nie liczą się do ustalenia zwycięzcy. Ten punkt regulaminu ma zastosowanie tylko dla wyników z tras o randze pucharowej.


Sędzia Główny PPM
Bartłomiej Bober

utworzone: 6 października 2019 12:05 przez Daniel Śmieja