Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Regulamin PPM 2020

Regulamin BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację:

Wersja PDF

I. Cel:

1. Celem BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2020 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

 

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma Boss Plus Sp. z o.o. www.bossplus.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

 

III. Terminy:

1. W 2020 roku PPM w klasyfikacji generalnej rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2020-03-07

100

Rajd Liczyrzepy - Zima

Rajd Liczyrzepy

dolnośląskie

2

2020-06-06

100

Szago 19

UKS WŁÓCZYKIJ

Kasparus, pomorskie

3

2020-06-20-2020-06-21

300,100

Grassor 300

SKO 15 Południk

zachodniopomorskie

4

2020-06-27

120

Rajd Bike Orient

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

łódzkie

5

2020-09-05

100

Abentojra 2020

Abentojra

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

6

2020-09-19

100

Szago 20

UKS WŁÓCZYKIJ

Osiek, pomorskie

7

2020-10-16

200, 100

Harpagan 59

PKO Harpagan

pomorskie

8

2020-11-21

120

Pazur Gryfa

 „STOPA” Słupsk

Ustka-Słupsk, pomorskie

9

2020-12-19-2020-12-20

200, 100

Nocna Masakra

SKO 15 Południk

lubuskie

 

 

2.W 2020 roku PPM ASPIRANT (impreza aspirująca do organizacji zawodów rangi klasyfikacji generalnej PPM) rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2020-07-04-2020-07-05

150, 100

Szaga

KS Hades Poznań

okolice Poznania, wielkopolskie

2

2020-07-18

120

OrientAkcja

 „BASTION”

łódzkie

3

2020-07-25

100

IT Orient

Cybercom Poland Sp. z o.o.

łódzkie

4

2020-08-01-202008-02

100

Orientiada

Klub Sportowy KS ACTIVUM SPORTS

Powiat Miński, mazowieckie

5

2020-08-22

120

MnO Łapiguz

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”

dolnośląskie

6

2020-09-11-2020-09-13

130

Mordownik

Mordownik

małopolskie

7

2020-09-26

150

Czarna Cobra

„STOPA” Słupsk

Polanów

8

2020-10-03

100

OrientAkcja - jesień

 „BASTION”

łódzkie

9

2020-10-03

100

Rajd Hawran

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

podkarpackie

10

2020-11-06-2020-11-08

150

Kaczawska Wyrypa

F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska

dolnośląskie

11

2020-11-28-2020-11-29

100

VI Wilga Orient

Wilga Orient

Pojezierze Poznańskie, wielkopolskie

 

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

 

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

 

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych.

2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).

3. Do klasyfikacji generalnej PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1 oraz III.2. regulaminu.

4. Do klasyfikacji generalnej PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów.

  1. Jeżeli na zawodach (rangi pucharowej) była druga, krótsza trasa to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,45 najlepszego wyniku.
  2. Punkty zdobyte na trasach PPM Aspirant (tylko trasy dłuższe) do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,5 najlepszego wyniku.
  3. W przypadku wystąpienia sytuacji z punktu 4a i 4b dwa takie wyniki (suma) w czasie obliczeń zastępują jeden w kategorii głównej z zastrzeżeniem, że takie zastąpienie może dotyczyć co najwyżej dwuch wyników w kategorii głównej (czyli max 4 najlepsze wyniki ze startów na trasie krótszej w zawodach rangi pucharowej lub PPM Aspirant). Jeżeli liczba wyników zawodów w kategorii głównej była mniejsza lub równa 4 a zawodnik brał udział w 3 zawodach kategorii PPM Aspirant, do wyniku liczą się mu się wszystkie zdobyte punkty.

5. Liczba punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

 

PPn=100, dla n=1

PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1

w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – liczba zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra, oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy

C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej liczby PK i czasu pokonania trasy.

 

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

 

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

 

6. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.

8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani.

9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.

10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników. W przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej, wyniki z tras o kategorii PPM Aspirant nie liczą się do ustalenia zwycięzcy.

 

VII. Kategoria imprez:

1.Maraton krótki

a)Czas przejazdu zwycięzcy poniżej 10 godzin
i
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) krótsza niż 200 km

2.Maraton długi

a)Czas przejazdu zwycięzcy minimum 10 godzin
lub
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) minimum 200 km

 

VIII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.

3. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – HARPAGAN-59.

 

IX. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

 

X. Zasady tworzenia kalendarza/regulaminu na rok 2021.

1.Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2020. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu. Terminy imprez zgłoszonych do kategorii PPM nie mogą pokrywać się, pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają imprezy o większej liczbie sklasyfikowanych uczestników w roku 2020.

2. Do pucharu mogą zostać zgłoszone tylko imprezy, które w roku 2020 lub rok wcześniej (pod warunkiem uczestnictwa w pucharze) były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM. Organizator imprezy pojawiającej się w PPM po raz pierwszy w zgłoszeniu musi przesłać link do strony internetowej imprezy, pozwalający na weryfikację danych. Imprezy te zostają dopisane w kalendarzu do listy PPM ASPIRANT.

3.Do kalendarza pucharowego wchodzi 15 imprez podzielonych równo na 3 kategorie:

a) 1 grupa - 5 imprez krótkich o największej frekwencji w poprzednim roku, z grona imprez pucharowych
b) 2 grupa - 5 imprez długich o największej frekwencji w poprzednim roku, z grona imprez pucharowych
c) 3 grupa - 5 imprez dowolnej długości o największej frekwencji w poprzednim roku (z wyłączeniem imprez z punktu 3a i 3b), z grona imprez pucharowych i listy PPM ASPIRANT (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza)

4. Dyskusja na temat zmian w regulaminie na 2021 toczy się na forum w specjalnym wątku, decyzje wynikające z dyskusji są zatwierdzane na dorocznym spotkaniu zainteresowanych po rajdzie Bike Orient.

 

XI. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM. Za kontrolę warunków organizacyjnych imprezy podanych w punkcie XI.3 odpowiada Sędzia Techniczny PPM. Uwagi do warunków organizacyjnych muszą być zgłoszone w terminie do 2 tygodni od zakończenia imprezy, inaczej nie będą uwzględniane.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Obowiązki organizatora:

a) Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe i nie podlegające zmianie informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety, forma zaliczania punktów -scorelauf/liniowa) co najmniej na 4 tygodnie przed imprezą.

b) Zmiany w regulaminie są dozwolone nie później niż 3 dni przed imprezą.

c) Organizator ma obowiązek opublikować wyniki końcowe na swojej stronie internetowej oraz dostarczyć je do Sędziego Punktowego PPM w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia imprezy.

d) Poprawne rozstawienie punktów kontrolnych. Dopuszcza się maksymalnie złe ustawienie (powyżej 2mm w skali mapy) max 1 PK. Złe ustawienie punktów sprawdzane jest przez Sędziego technicznego na podstawie zgłoszeń uczestników udokumentowanych trackiem (śladem) GPS (nie brane jest pod uwagę złośliwe przestawienie punktu kontrolnego przez osoby trzecie).

4. Nie dopełnienie obowiązków organizacyjnych z punktu XI.3a skutkuje automatycznym spadkiem o klasę imprezy w roku 2020. Nie dopełnienie obowiązków organizacyjnych z punktów XI.3b-d skutkuje wykluczeniem z możliwości ubiegania się o imprezę pucharową w kolejnym roku. Nie spełnienie więcej niż jednego wymogu skutkuje automatycznym spadkiem poniżej Aspiranta w kolejnym roku.

5. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 roku.