Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Regulamin PPM 2021

Regulamin ICCL Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację:

 

I. Cel:

1. Celem ICCL Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2021 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

 

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma ICCL s.c. www.ICCL.com.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

 

III. Terminy:

1. W 2021 roku PPM w klasyfikacji generalnej rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data startu

Data mety

Dystans

 

Punkty

Nazwa

Organizator

Lokalizacja

1

2021-05-15

2021-05-16

120

 

 

100

Pazur Gryfa

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

pomorskie, Obłęże k/Kępic

2

2021-05-29

2021-05-29

100

 

100

Szago 21

UKS WŁÓCZYKIJ

pomorskie

3

2021-05-30

2021-05-30

100

100

XIX RAJD Z KOMPASEM

Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL

pomorskie, Niedarzyno

4

2021-06-05

2021-06-06

100

100

Roztoczańska 13

InOJa

lubelskie, Kraśnik

5

2021-06-12

2021-06-13

130

 

100

Mazurskie Tropy

Mazurskie Tropy

warmińsko-mazurskie,

6

2021-06-19

2021-06-19

100

100

18 ZnO Grassor

North Team Szczecin

zachodniopomorskie, Barlinek

7

2021-06-26

2021-06-27

300

100

Grassor 300

Maratony

dolnośląskie,

 

2021-06-26

2021-06-27

100

90

Grassor 300

Maratony

dolnośląskie,

8

2021-07-03

2021-07-03

120

 

100

Rajd Bike Orient

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

świętokrzyskie,

9

2021-07-10

2021-07-10

100

 

100

Rajd Hawran

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

małopolskie,

10

2021-07-17

2021-07-17

120

100

OrientAkcja

SFSM „BASTION”

łódzkie,

11

2021-07-31

2021-07-31

100

100

IT Orient

Cybercom Poland Sp. z o.o.

łódzkie, Spała

12

2021-08-07

2021-08-08

120

 

100

Świętokrzyska Jatka

Łukasz Korzeniewski

świętokrzyskie, Połaniec

13

2021-08-28

2021-08-28

150

 

100

KoRNO

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel

śląskie, Jura Krakowsko - Częstochowska

14

2021-09-03

2021-09-05

130

 

100

Mordownik

Mordownik

małopolskie, Beskid Mały

15

2021-09-11

2021-09-11

120

100

OrientAkcja XV

SFSM „BASTION”

łódzkie,

16

2021-09-18

2021-09-18

100

 

100

Szago 22

UKS WŁÓCZYKIJ

pomorskie, pomorskie

17

2021-09-25

2021-09-25

100

 

100

XX RAJD Z KOMPASEM

Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL

pomorskie,

18

2021-10-15

2021-10-16

200

100

Harpagan 60

PKO Harpagan

pomorskie,

 

2021-10-15

2021-10-16

100

90

Harpagan 60

PKO Harpagan

pomorskie,

19

2021-10-23

2021-10-23

150

 

100

Liszkor

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel

śląskie, Miasteczko Śląskie

20

2021-11-12

2021-11-14

150

 

100

KACZAWSKA WYRYPA

F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska

dolnośląskie, Góry Kaczawskie

21

2021-11-27

2021-11-27

100

 

 

100

VII Wilga Orient

Wilga Orient

wielkopolskie, Pojezierze Poznańskie

22

2021-12-18

2021-12-19

200

100

Nocna Masakra

Maratony

lubuskie,

 

2021-12-18

2021-12-19

100

90

Nocna Masakra

Maratony

lubuskie,

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

 

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

3.Na potrzeby przyszłych klasyfikacji, poza wynikami open według pkt.V.1, wyniki w 2021 roku będą też podawane według wirtualnej:

junior = "rocznik 2000 i młodsi" (jeśli bierzemy do 21 lat)

główna = "roczniki 1971-2001" (22-50 lat)

weterani = "rocznik 1970 i starsi" (powyżej 50 lat)

 

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych. W 2021 roku dozwolony jest start interwałowy, przy czym czas między pierwszym a ostatnim startującym nie powinien wynosić więcej niż 150 minut, gdy organizator wybiera czas startu, oraz 300 minut, gdy czas startu wybiera uczestnik. 300 minut by zminimalizować możliwość przekazania informacji o trasie od zawodnika, który ukończył zawodnikowi, który jeszcze nie wystartował. 150 minut, aby zminimalizować różne warunki pogodowe startujących. Gdy uczestnik sam wybiera godzinę startu, to każdy uczestnik może wybrać najlepsze dla niego warunki.

2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).

3. Do klasyfikacji generalnej PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1 regulaminu, pod warunkiem sklasyfikowania minimum 10 zawodników, na poszczególnym zgłoszonym do Pucharu dystansie.

4. Do klasyfikacji generalnej PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów.

  1. Jeżeli na zawodach (rangi pucharowej) była druga, krótsza trasa to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,9 najlepszego wyniku.
  2. Jeżeli zawody zostały przeniesione na inny termin, w przypadku pokrycia się jego wystąpienia z już zgłoszonymi w kalendarzu zawodami, punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,9 najlepszego wyniku.

5. Liczba punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

 

PPn=100, dla n=1

PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1

w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – liczba zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra, oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy

C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej liczby PK i czasu pokonania trasy.

 

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

 

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

 

6. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.

8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani.

9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.

10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.

11.Puchar uznaje się za rozegrany, gdy w 2021 roku odbędzie się 10 imprez spełniających wymogi sklasyfikowania zawodników.

 

VII. Kategoria imprez:

1.Maraton krótki

a)Czas przejazdu zwycięzcy poniżej 10 godzin
i
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) krótsza niż 200 km

2.Maraton długi

a)Czas przejazdu zwycięzcy minimum 10 godzin
lub
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) minimum 200 km

 

VIII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – miejsce zostanie podane na stronie Pucharu.

 

IX. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

 

X. Zasady tworzenia kalendarza/regulaminu na rok 2022.

1.Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2021. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu. Terminy imprez zgłoszonych do kategorii PPM nie mogą pokrywać się, pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają imprezy o większej liczbie sklasyfikowanych uczestników w roku 2021.

2. Do pucharu mogą zostać zgłoszone tylko imprezy, które w roku 2021 lub rok wcześniej (pod warunkiem uczestnictwa w pucharze) były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM. Organizator imprezy pojawiającej się w PPM po raz pierwszy w zgłoszeniu musi przesłać link do strony internetowej imprezy, pozwalający na weryfikację danych. Imprezy te zostają dopisane w kalendarzu do listy PPM ASPIRANT.

3.Zasady klasyfikacji imprez w 2022 roku zostaną uzgodnione na przełomie 2021/2022, na podstawie wniosków z przebiegu sezonu 2021.

4. Dyskusja na temat zmian w regulaminie na 2022 toczy się na forum w specjalnym wątku, decyzje wynikające z dyskusji są zatwierdzane na dorocznym spotkaniu zainteresowanych po rajdzie Bike Orient.

 

XI. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM. Za kontrolę warunków organizacyjnych imprezy podanych w punkcie XI.3 odpowiada Sędzia Techniczny PPM. Uwagi do warunków organizacyjnych muszą być zgłoszone w terminie do 2 tygodni od zakończenia imprezy, inaczej nie będą uwzględniane.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Obowiązki organizatora:

a) Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe i nie podlegające zmianie informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety, forma zaliczania punktów -scorelauf/liniowa) co najmniej na 4 tygodnie przed imprezą.

Z uwagi na COVID dozwolone są zmiany organizacyjne do 14 dni przed imprezą, w tym przeniesienie na inny termin.

b) Zmiany w regulaminie są dozwolone nie później niż 3 dni przed imprezą.

c) Organizator ma obowiązek opublikować wyniki końcowe na swojej stronie internetowej oraz dostarczyć je do Sędziego Punktowego PPM w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia imprezy.

d) Poprawne rozstawienie punktów kontrolnych. Dopuszcza się maksymalnie złe ustawienie (powyżej 2mm w skali mapy) max 1 PK. Złe ustawienie punktów sprawdzane jest przez Sędziego technicznego na podstawie zgłoszeń uczestników udokumentowanych trackiem (śladem) GPS (nie brane jest pod uwagę złośliwe przestawienie punktu kontrolnego przez osoby trzecie).

4. Nie dopełnienie obowiązków organizacyjnych z punktu XI.3a skutkuje wypadnięciem imprezy z klasyfikacji generalnej w roku 2021. Nie dopełnienie obowiązków organizacyjnych z punktów XI.3b-d skutkuje wykluczeniem z możliwości ubiegania się o imprezę pucharową w kolejnym roku. Nie spełnienie więcej niż jednego wymogu skutkuje automatycznym spadkiem poniżej Aspiranta w kolejnym roku.

5. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 roku.