Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Regulamin PPM 2022

Regulamin ICCL Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację:

 

I. Cel:

1. Celem ICCL Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2022 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

 

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma ICCL s.c. www.ICCL.com.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

 

III. Terminy:

1. W 2022 roku PPM w klasyfikacji generalnej rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data startu

Data mety

Dystans

 

Punkty

Nazwa

Organizator

Lokalizacja

1

2022-02-05

2022-02-05

100

100

Silesia Race - zima

Silesia Adventure Sport

Koszęcin

2

2022-03-12

2022-03-12

100

100

Rajd Liczyrzepy - Zima

KS Artemis

 

3

2022-03-19

2022-03-20

100

100

WRRW Róża Wiatrów

Zbigniew Hornik

Koziegłowy

4

2022-03-26

2022-03-26

100

100

SZAGO XXIII

UKS WŁÓCZYKIJ

pomorskie

5

2022-04-02

2022-04-02

150

100

Liszkor

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel

Jaworzno - okolice

6

2022-04-08

2022-04-09

200

100

Harpagan 61

PKO Harpagan

 

 

2022-04-08

2022-04-09

100

90

Harpagan 61

PKO Harpagan

 

7

2022-04-23

2022-04-24

120

100

Pazur Gryfa

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

Ustka

8

2022-04-29

2022-05-01

200

100

...Wyrypa

F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska

Sudety Zachodnie

 

2022-04-29

2022-05-01

100

90

...Wyrypa

F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska

Sudety Zachodnie

9

2022-05-14

2022-05-14

100

100

Wiosenne 360 2022

Stowarzyszenie Team 360 Stopni

Osieck

10

2022-05-14

2022-05-14

100

100

Rajd Hawran

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

 

11

2022-05-28

2022-05-28

100

100

XXI Rajd "Z Kompasem"

Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL

KALISKA woj. pomorskie

12

2022-06-04

2022-06-05

100

100

Roztoczańska 13

KTS Kraśnik

Kraśnik

13

2022-06-11

2022-06-11

130

100

Mazurskie Tropy

Mazurskie Tropy

 

14

2022-06-18

2022-06-18

120

100

Jatka

Łukasz Korzeniewski

 

15

2022-06-25

2022-06-26

300

100

Grassor 300

SKO 15 Południk

 

 

2022-06-25

2022-06-26

100

90

Grassor 300

SKO 15 Południk

 

16

2022-07-02

2022-07-02

120

100

Rajd Bike Orient

Pozytywne Emocje

 

17

2022-07-30

2022-07-30

100

100

IT Orient

Knowit Poland Sp. z o.o.

 

18

2022-08-27

2022-08-27

150

100

KoRNO

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel

Jura Krakowsko - Częstochowska

19

2022-09-03

2022-09-03

120

100

OrientAkcja

SFSM „BASTION”

 

20

2022-09-10

2022-09-10

130

100

Mordownik

Mordownik

 

21

2022-09-17

2022-09-17

100

100

SZAGO XXIV

UKS WŁÓCZYKIJ

OSIE

22

2022-09-24

2022-09-24

100

100

XXII Rajd "Z Kompasem"

Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL

SIERAKOWICE woj. pomorskie

23

2022-10-14

2022-10-15

200

100

Harpagan 62

PKO Harpagan

 

 

2022-10-14

2022-10-15

100

90

Harpagan 62

PKO Harpagan

 

24

2022-10-22

2022-10-22

100

100

Rajd Waligóry

Pozytywne Emocje

 

25

2022-12-02

2022-12-04

100

100

VIII Wilga Orient

Wilga Orient

Pojezierze Poznańskie / Puszcza Notecka

26

2022-12-17

2022-12-18

200

100

Nocna Masakra

SKO 15 Południk

 

 

2022-12-17

2022-12-18

100

90

Nocna Masakra

SKO 15 Południk

 

 

2.W 2022 roku rozgrywane są też następujące imprezy, które w 2023 roku chcą dołączyć do kategorii rankingu PPM:

Lp

Data startu

Data mety

Dystans

Nazwa

Organizator

Lokalizacja

1

2022-01-15

2022-01-15

100

Zimowy Rajd Doliną Soły

Adler Jerzy Lekki

Bielany

2

2022-04-23

2022-04-23

100

SNOB

SNOB - czyli Słodkie Na Orientacje Bieganie

Chełstów k/Twardogóry

3

2022-05-07

2022-05-07

100

Dziki Wiewiór

Stowarzyszenie "Wataha"

 

4

2022-06-10

2022-06-12

120

Rajd Beskidy - Orienteering Festival

Adler Jerzy Lekki

Wisła

5

2022-08-13

2022-08-14

100

Rajd Beskidy

Adler Jerzy Lekki

Wilkowice

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

 

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

3.Na potrzeby przyszłych klasyfikacji, poza wynikami open według pkt.V.1, wyniki w 2022 roku będą też podawane według wirtualnej:

junior = "rocznik 2001 i młodsi" (jeśli bierzemy do 21 lat)

główna = "roczniki 1972-2002" (22-50 lat)

weterani = "rocznik 1971 i starsi" (powyżej 50 lat)

 

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych. W 2022 roku dozwolony jest start interwałowy, przy czym czas między pierwszym a ostatnim startującym nie powinien wynosić więcej niż 150 minut, gdy organizator wybiera czas startu, oraz 300 minut, gdy czas startu wybiera uczestnik. 300 minut by zminimalizować możliwość przekazania informacji o trasie od zawodnika, który ukończył zawodnikowi, który jeszcze nie wystartował. 150 minut, aby zminimalizować różne warunki pogodowe startujących. Gdy uczestnik sam wybiera godzinę startu, to każdy uczestnik może wybrać najlepsze dla niego warunki.

2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).

3. Do klasyfikacji generalnej PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1 regulaminu, pod warunkiem sklasyfikowania minimum 10 zawodników, na poszczególnym zgłoszonym do Pucharu dystansie.

4. Do klasyfikacji generalnej PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów.

  1. Jeżeli na zawodach (rangi pucharowej) była druga, krótsza trasa to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,9 najlepszego wyniku.
  2. Jeżeli zawody zostały przeniesione na inny termin, w przypadku pokrycia się jego wystąpienia z już zgłoszonymi w kalendarzu zawodami, punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,9 najlepszego wyniku.

5. Liczba punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

 

PPn=100, dla n=1

PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1

w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – liczba zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra, oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy

C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej liczby PK i czasu pokonania trasy.

 

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

 

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

 

6. Punkty będą liczone i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.

8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani.

9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.

10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.

11.Puchar uznaje się za rozegrany, gdy w 2022 roku odbędzie się 10 imprez spełniających wymogi sklasyfikowania zawodników.

 

VII. Kategoria imprez:

1.Maraton krótki

a)Czas przejazdu zwycięzcy poniżej 10 godzin
i
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) krótsza niż 200 km

2.Maraton długi

a)Czas przejazdu zwycięzcy minimum 10 godzin
lub
b)Trasa imprezy (zgłoszona i zweryfikowana po rajdzie) minimum 200 km

 

VIII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – miejsce zostanie podane na stronie Pucharu.

 

IX. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

 

X. Zasady tworzenia kalendarza/regulaminu na rok 2023.

1.Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2022. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu. Terminy imprez zgłoszonych do kategorii PPM nie mogą pokrywać się, pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają imprezy o większej liczbie sklasyfikowanych uczestników w roku 2022.

2. Do pucharu mogą zostać zgłoszone tylko imprezy, które w latach 2020-2022 (pod warunkiem uczestnictwa w pucharze) były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM. Organizator imprezy pojawiającej się w PPM po raz pierwszy w zgłoszeniu musi przesłać link do strony internetowej imprezy, pozwalający na weryfikację danych. Imprezy te zostają dopisane w kalendarzu do listy PPM ASPIRANT.

3.Zasady klasyfikacji imprez w 2023 roku zostaną uzgodnione na przełomie 2022/2023, na podstawie wniosków z przebiegu sezonu 2022.

 

XI. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM. Za kontrolę warunków organizacyjnych imprezy podanych w punkcie XI.3 odpowiada Sędzia Techniczny PPM. Uwagi do warunków organizacyjnych muszą być zgłoszone w terminie do 2 tygodni od zakończenia imprezy, inaczej nie będą uwzględniane.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Obowiązki organizatora:

a) Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe i nie podlegające zmianie informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety, forma zaliczania punktów -scorelauf/liniowa) co najmniej na 4 tygodnie przed imprezą.

Z uwagi na COVID dozwolone są zmiany organizacyjne do 14 dni przed imprezą, w tym przeniesienie na inny termin.

b) Zmiany w regulaminie są dozwolone nie później niż 3 dni przed imprezą.

c) Organizator ma obowiązek opublikować wyniki końcowe na swojej stronie internetowej oraz dostarczyć je do Sędziego Punktowego PPM w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia imprezy.

d) Poprawne rozstawienie punktów kontrolnych. Dopuszcza się maksymalnie złe ustawienie (powyżej 2mm w skali mapy) max 1 PK. Złe ustawienie punktów sprawdzane jest przez Sędziego technicznego na podstawie zgłoszeń uczestników udokumentowanych trackiem (śladem) GPS (nie brane jest pod uwagę złośliwe przestawienie punktu kontrolnego przez osoby trzecie).

4. Nie dopełnienie obowiązków organizacyjnych z punktu XI.3a skutkuje wypadnięciem imprezy z klasyfikacji generalnej w roku 2022. Nie dopełnienie obowiązków organizacyjnych z punktów XI.3b-d skutkuje wykluczeniem z możliwości ubiegania się o imprezę pucharową w kolejnym roku. Nie spełnienie więcej niż jednego wymogu skutkuje automatycznym spadkiem poniżej Aspiranta w kolejnym roku.

5. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 21.01.2022 roku.