Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Klub InO STOWARZYSZE

http://stowarzysze.om.pttk.pl

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.
Sezon Nazwa Data startu Miejscowość
2019 Przejście Smoka 19 października 2019 Bochotnica
2020 Przejście Smoka 2 października 2020 Topornia k. Przysuchy