Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Regulamin PMnO w 2023 r. i zgłoszenia do pucharu

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem PMnO 2023.

 

Najważniejsze zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym i obejmują:

  • wykreślenie zapisów dotyczących okresu pandemii,
  • dopuszczenie możliwości organizacji zawodów transgranicznych i umieszczenia części punktów kontrolnych poza granicami Polski,
  • ustalenie formatu pliku z wynikami ostatecznymi,
  • zmiany redakcyjne i porządkowe.

 

Jednocześnie informujemy, że zostały uruchomione zgłoszenia maratonów na sezon 2023.

Termin głoszeń - 15 grudnia 2022.

Dla przypomnienia skrócona instrukcja:

1. Trzeba mieć zarejestrowane konto organizatora w pmno.pl.

2. Najpierw trzeba wybrać przycisk "Dodaj zawody" i podać wszystkie niezbędne dane lub skopiować dane z poprzedniej edycji przyciskiem "Wybierz z istniejących" (przy kopiowaniu danych należy zwrócić uwagę na adres bazy i współrzędne bazy, które są kopiowane automatycznie z wybranego maratonu).

3. Następnie należy wybrać przycisk "Dodaj trasę" - należy osobno dodać każdą trasę maratonu lub skorzystać z przycisku "Wybierz z istniejących" i zaznaczyć wybrane trasy do skopiowania.

UWAGI:

  • Podanie daty w polu "pocżątek zapisów" uruchomi w tym dniu formularz zgłoszeniowy na maraton na stronie pmno.pl. W przypadku korzystania z innych formularzy zgłoszeniowych, pole to należy pozostawić puste.
  • Przycisk "Wybierz z istniejących" nie kopiuje daty startu trasy, datę należy uzupełnić przy zgłoszeniu lub w późniejszym terminie.
  • Przycisk "Wybierz z istniejących" automatycznie zaznacza akceptację Wymogów PMnO i PPM na kolejny sezon.
  • Przy zgłoszeniu maratonu do PMnO niezbędne jest dodanie tarsy pucharowej i zakceptowanie Wymogów PMnO.

 

Lista zgłoszonych maratonów na sezon 2023 dostępna jest pod adresem: https://pmno.pl/pl/calendar/2023/submitted

utworzone: 16 listopada 2022 13:40 przez Paweł Wolniewicz