Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Orienteering Marathon Cup

 

WRRW Róża Wiatrów 2023

CANCELED

Organizer Zbigniew Hornik
Place woj. wielkopolskie - Do ustalenia
Date 31 dec 2023
Headquarter Do ustalenia
Web page https://www.facebook.com/events/1279824679538620/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22extra
Regualation https://sprowecki-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hornik_zbigniew_sprowecki_onmicrosoft_com/Ea6Pby7uGI1NpeKwZmI3_A4BsBz-1qe53zQXS4WE2Htm0A?e=CHNcem
Description Rajd z mapą i kompasem na trasach pieszych TP25 km i TP50 km oraz na trasie rowerowej TR100 km Rajd w formie scorelaufu czyli kolejnosć zaliczania punktów kontrolnych odbywa się w sposób dowolny wg własnego uznania.TR100 oraz TP 50 są zaliczane do punktacji Pucharu Polski w Rowerowych i Pieszych Maratonach na Orientację.

Marathon routes

No. Route Route CUP Importance Start Base time (+Late time) PK count Runners count  
1 TR100 yes 50 Jan. 21, 2023, noon 10 h - 0
2 TP50 yes 40 Jan. 21, 2023, noon 12 h - 0
3 TP25 no - Jan. 21, 2023, noon 5 h - 0

Organizer account number: 82 1020 4027 0000 1302 0186 8579

Bank: PKO BP

Account owner: Zbigniew Hornik

Payment title schema: Do ustalenia

Headquarder competition location

Headquarter
woj. wielkopolskie - Do ustalenia
Do ustalenia